Avondgebed

Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de Elisabethkapel aan de Tengnagelshoek.

Een half uur gevuld met verstilling en zang, in alle eenvoud met de mensen die er zijn.

             Hier kun je de liturgie inzien .

Na het openingslied zingen we altijd een psalm op monastieke toon uit de bundel 'Heel mijn ziel'.
(De Psalm wordt altijd om 19.15 uur geoefend.)

We lezen over het algemeen de Bijbellezing die de volgende zondag volgens het oecumenisch leesrooster in de kerken wordt gelezen.

Daarna zijn we tien minuten stil. Tijd om te mediteren bij een gedachte uit de tekst, om te verstillen en rust te laten indalen. Dan klinkt de klankschaal driemaal.
De voorganger spreekt een kort gebed uit en nodigt ons uit om voornamen te noemen die wij bij de Eeuwige neer willen leggen. Van alle kanten komen de namen die opgaan naar de hemel. We sluiten het gebed af met het Onze Vader, ieder op zijn/haar eigen wijze.

We eindigen het avondgebed met een Taizélied, zo mogelijk meerstemmig, en een zegen.

Van de kerngroep zijn er altijd een koster, een voorganger en een voorzanger.
terug